מרכז יצחק רבין

Yitzhak Rabin Center, Tel Aviv

מרכז יצחק רבין בתל אביב, מוקדש לקידום החינוך לשלום בחברה הישראלית.

דליה רבין, יו"ר המרכז: "המטרה העיקרית של המרכז, יצירת חברה טובה ושלמה יותר, התאימה מאוד לחזון של שרי אריסון ושל קרן אריסון."

הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון תרמה לבניית מרכז יצחק רבין בתל אביב, המוקדש לזכרו ופועלו. פעילותו מתמקדת בקידום החינוך לשלום בחברה הישראלית. (המענק ניתן בשנת 2005)

www.rabincenter.org.il