חינוך לפסגות

dd

עמותת חינוך לפסגות פועלת למען צמצום פערים חברתיים על ידי יצירת שוויון הזדמנויות לילדים ולנוער בעלי פוטנציאל למצוינות מהפריפריה החברתית והגאוגרפית. העמותה מסייעת לאותם ילדים להגיע לפסגה ולממש את יכולותיהם להצטיין בלימודים, לרכוש השכלה כללית ורחבה, להשתלב בחברה ולהתפתח כאזרחים תורמים וכמנהיגים בעתיד.

פועלים ב- 16 רשויות ברחבי הארץ בהן פזורים כ-40 מרכזי מצוינות של 'חינוך לפסגות' הנותנים מענה לכ-2,500 ילדים ונוער בכיתות ג' עד י"ב, המגיעים מרקע חברתי וכלכלי מוחלש.
את התכנית מדריכים כ-80 סטודנטים מקבלי מלגות ממוסדות הלימוד השונים המהווים עבור החניכים מודל חיובי לחיקוי. קרן אריסון בחרה לתמוך בפעילות מרכזי עמותת 'חינוך לפסגות' בעכו, חצור הגלילית וקריית שלום בת"א לאורך 7 שנים מ-2011 ועד 2018 בסכום כולל של 1,625,000$. מתמיכתה זו נהנו מדי שנה כ-200 חניכים וחניכות וכ-80 סטודנטים מדריכים.