טופס בקשת מענק שלב א׳

מועד הגשת בקשות הסתיים


בשנת 2023 ניתן היה להגיש בקשות לתמיכה במהלך חודש ינואר בלבד
היות והקרן נמצאת בעיצומו של הליך אסטרטגי.

הקרן מזמינה אתכם להתעדכן בתחילת שנת 2024 ובמהלכה אודות מועד הקול הקורא,
תחומי הפעילות והקווים המנחים להגשת בקשות למענק.