טופס בקשת מענק שלב א׳

מועד הגשת בקשות הסתיים


טופס הבקשה למענק סגור כעת ויפתח שוב, כמו בכל שנה, בתחילת חודש ינואר.
אנו מזמינים אתכם לשוב ולבחון את נהלי הקרן והקריטריונים להגשת בקשה,
עם פתיחתו המחודשת של טופס הבקשה.