קול קורא - שלב א׳ לארגונים ותוכניות המקדמים חוסן אישי וקהילתי והמיועדים לאוכלוסיות המפונים ולאזרחים
שנפגעו באופן ישיר מאירועי ה-7 באוקטובר ומלחמת 'חרבות ברזל'.

הקרן המשפחתית על שם תד אריסון סגורה להגשת בקשות.

הגשת מענקים במסגרת הקול הקורא למענקי חירום הסתיימה ב-28.1.2024.
נבקש להודות לכל מי שטרח והגיש בקשה.

מועדים נוספים/הבאים בהם תיפתח האפשרות להגיש בקשות, יפורסמו בהמשך. *נשוב ונבהיר כי אין בבחינת הבקשות התחייבות לתרומה.