קרן שחף – שותפות פילנתרופית לקידום קהילות צעירים משימתיות בישראל

dd

קרן שח"ף הוקמה בשנת 2010 וחברים בה קרנות,  ארגונים ותורמים פרטיים מהארץ ומהעולם אשר חברו יחד במטרה לקדם את תופעת קהילות הצעירים המשימתיות ולהפכה לתנועה חברתית לאומית.

הקהילות המשימתיות מורכבות מצעירים חדורי אידיאולוגיה שבחרו,  כמשימת חיים,  להתיישב התיישבות קבע בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל ולפעול יחד עם התושבים המקומיים לצמצום פערים חברתיים ולפיתוח חיי תרבות,  רווחה וחינוך קהילתייםהקהילות שונות באופיין ומייצגות את כל קשת החברה הישראלית:  בוגרי תנועות נוער חלוציות,  צעירים מהציונות הדתית, עולים מאתיופיה וממדינות ברית המועצות לשעבר וקהילות של צעירים בני מקום במגזר היהודי ובמגזר הערבי.

כ-270 קהילות הצעירים המשימתיות הפרושות בישראל פועלות בכדי לקדם ולפתח את היישוב והשכונה בה הן חיות,  בשיתוף פעולה עם התושבים והרשויות המקומיות  ומפעילות פרויקטים בתחומים שונים: מרכזים לקיימות שכונתית, מיזמים עסקיים-חברתיים,  תכנית לפיתוח מנהיגות מקומית,  מועדוני נוער,  מרכזי למידה ובתי מדרש חברתיים.

הקהילות פועלות בשיתוף פעולה זו עם זו ברמה המקומית והארצית וחברות בארגון גג משותף.

 הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון בחרה לסייע לקרן שחף ולתמוך בפעילותה באמצעות תרומה רב שנתית לאורך 9 שנים מ-2012 ועד 2020 בסכום כולל של $1,304,000.