קרן ההזדמנות לקידום השירות האזרחי

ww

הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון מובילה וחברה בשותפות ייחודית של קרנות פילנתרופיות מארה"ב ומישראל והממשלה, שחברו יחד על מנת לאפשר לצעירים מאוכלוסיות מודרות, שלא גויסו לצבא, לתרום לחברה ולהתנדב לשירות לאומי-אזרחי שיסייע להם להשתלב בחברה.

הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון חברה ומובילה בשותפות זו מתחילת דרכה בשנת 2011 , עם תרומה ארוכת-טווח בסכום כולל של $1,300,000.