יד ושם – רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

dd

בית הספר הבינלאומי  להוראת השואה ביד ושם  הוקם כדי לתת מענה לעניין גובר והולך בקרב מורים, מחנכים, תלמידים ואנשים ממערכות בלתי-פורמליות בלימוד ובהוראת השואה. תפיסתו הייחודית של בית-הספר גורסת שיש לראות את השואה לא רק כאירוע היסטורי אדיר ממדים אלא כאירוע היסטורי בעל משמעות חינוכית שיש חובה ללומדו ולהורותו ככזה

החל משנת 2006 ועד לשנת 2018 תמכה הקרן בתכנית ההכשרה של מורים מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל, במסגרתה למעלה מ-2,500 מורים עברו הכשרה מקיפה ומעמיקה בתחום זה.