הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

dd

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל החלה לפעול ב-1994, בסיוע מרכז הארגונים של ניצולי השואה ובשיתוף וועידת התביעות והיא הקרן המרכזית לטיפול בניצולי השואה בישראל. הקרן הוקמה במטרה לסייע לניצולי השואה שניצלו מהתופת הנוראית אך לא הצליחו להשתקם. כיום חיים בישראל למעלה מ-215,000 ניצולי שואה. כ-45,000 מהם חיים מתחת לקו העוני. הם סובלים מבעיות רפואיות שהן תולדה ישירה של השואה, בעיות המלוות אותם כל חייהם, מפרות את שלוותם ומתעצמות עם השנים. מדובר בבעיות פיזיות, בריאותיות ונפשיות.

העמותה שמה לה למטרה לפעול ככל שבידה לרווחתם של נפגעי שואה בישראל הזקוקים לעזרה פרטנית מתוך כוונה לשמר את נושא רווחתם של ניצולי השואה על סדר היום הציבורי.

העמותה מסייעת לעשרות אלפי ניצולי שואה נזקקים בשנה, בתחומים שונים: תיגבור שעות סיעוד, מתן שרות לחצני מצוקה, תיקונים, התאמות והנגשות סיעודיות בדירות ניצולים, רכישת ציוד רפואי, סיוע כספי לטיפולי שיניים, תרופות מחוץ לסל הבריאות, משקפיים, מערך התנדבות לסיוע לניצולים להתמודד עם הבדידות ועוד.

הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון בחרה לסייע לקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל ולתמוך בפעילותה באמצעות תרומה רב שנתית לאורך 5 שנים מ-2014 ועד 2019 בסכום כולל של $664,000 בפרויקטים:

  • ״חיים בכבוד״ – תיקונים והתאמות סיעודיות בדירות של ניצולי שואה.
  • "סיוע חירום מיידי לניצולי שואה" – המעניק לניצולים טיפולי שיניים, משקפי ראייה ותווי קנייה.
  • "בודד אבל לא לבד" – מתנדבים המבקרים ניצולי שואה על בסיס שבועי ובאופן קבוע.  מתמיכה זו נהנים מדי שנה מאות ניצולי שואה.